Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2690769 razy.
TERMINY WYWIADÓWEK

W bieżącym roku szkolnym spotkania dla rodziców będą się odbywały z zachowanie reżimu sanitarnego w podanych poniżej terminach, według ustalonego harmonogramu. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, związane z przebywaniem w szkole dużych grup rodziców, wywiadówki będą odbywały się dla każdej klasy w innym terminie także w formie online.
Zalecamy kontakt za pośrednictwem dziennika Vulcan


TERMINY :
2 - 11 września 2020r. zebrania organizacyjne- wg harmonogramu
21 października 2020r. – konsultacje indywidualne - online
16 - 20 listopada 2020r. wywiadówki z wychowawcami – online - wg harmonogramu
Drzwi otwarte ( online) : 21 X; 17 XII oraz 21 V
25-29 stycznia – wywiadówki śródroczne wg harmonogramu
22-26 III - wywiadówki
20 -21 V – drzwi otwarte/ wywiadówki