Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1747323 razy.
TERMINARZ SPOTKAŃ RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole ustaliliśmy stałe terminy wywiadówek.

Rodziców uczniów klas 0 – III zapraszamy w środy na godz. 17:00.
Rodziców uczniów klas IV – VI zapraszamy w czwartki na godz. 17:00.
Wywiadówki rozpoczynają się od spotkań z wychowawcami klas od 17:00 do 18:00. Zaraz po nich odbywają się tzw. ,,otwarte drzwi” z udziałem wszystkich uczących nauczycieli – od 18:00 do 19:30 – rozmowy indywidualne.
Dodatkowe spotkania tematyczne, dla zainteresowanych rodziców, będą odbywały się przed wywiadówkami o 16:30 o czym będziemy wcześniej Państwa informować.


TERMINY :
4 - 11 - 12 września 2019r.
październik 2019r. – konsultacje indywidualne
13 - 14 listopada 2019r.
grudzień 2019r. – konsultacje indywidualne
22 - 23 stycznia 2020r. - wywiadówki śródroczne
marzec 2020r. – konsultacje indywidualne
22-23 kwietnia 2020r. - wywiadówki i otwarte drzwi
maj 2020r. - konsultacje indywidualne