Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2715834 razy.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2019 r. godz. 8:00 – 10:00
Dzień edukacji 14 X – środa (zajęcia wychowawcze)
Świeto Niepodległości 11 XI
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.
Koniec I semestru 22 stycznia 2021r.
Wystawienie ocen śródrocznych 14 stycznia 2021r.
Rada klasyfikacyjna 21 stycznia 2021r.
Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021r.
Sprawdzian kl. VIII 25, 26, 27maja 2021r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12-13 listopada 2020r.
25, 26, 27 maja 2021r.( sprawdzian VIII)
Wystawienie ocen rocznych do 10 czerwca 2021r.
Rada klasyfikacyjna 17 czerwca 2021r.
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.
Ferie letnie 26VI do 31VIII 2021r.