Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2690733 razy.
HISTORIA SZKOŁY
Historia szkoły w Nowej Wsi rozpoczęła się w 1826 roku. Wtedy to ówczesny właściciel dóbr wronieckich hrabia Henryk Sas Dzieduszycki ( 1795 – 1845) przekazał na potrzeby szkoły budynek (dziś już nieistniejący). Pierwszym nauczycielem został rachmistrz dworski Klepaczewski. Od 1867 r. szkoła przeniosła się do nowo powstałego budynku (niska część obecnej starej szkoły). Po roku 1885 nastąpił gwałtowny wzrost liczby dzieci. Długimi staraniami ówczesnego nauczyciela Wojciecha Rystera w 1897 r. powstał piętrowy budynek przylegający do starszej części. 4 lata później zakończono budowę szkoły w Samołężu, która przejęła 110 uczniów z Nowej Wsi. W tym roku szkoła miała najwięcej dzieci - 305. Te zmiany stworzyły możliwość zatrudnienia drugiego nauczyciela. Nikt z pracowników nie zapisał się jednak w historii tej szkoły na dłużej.

Ciągłe zmiany kadry pedagogicznej, czasy I wojny światowej nie wpłynęły korzystnie na rozwój placówki. Dopiero od 1920 r. , gdy kierownictwo objął Antoni Ryster (syn Wojciecha Rystera) szkoła zaczęła się dźwigać. Przeprowadził na własny koszt niezbędne remonty. W 1925 r. nastąpiło podniesienie stopnia organizacji szkoły (tzn. utworzono 3 klasę), zatrudniony został trzeci nauczyciel. Niestety ożywienie spowodowane odzyskaniem niepodległości minęło, nastąpił kryzys gospodarczy, spadła liczba dzieci i w 1929 roku szkołę zamknięto.

Po 7 latach, staraniami, którym przewodził Antoni Sternicki, placówka wznowiła swoją działalność. Kierownikiem został Kazimierz Bukowski. Zatrudniono drugiego nauczyciela. II wojna światowa przerwała ponownie pracę szkoły do lutego 1945r. Po opuszczeniu wsi przez okupanta Kazimierz Bukowski przystąpił do organizacji zajęć. Szkoła rozwijała się. Zaczęło przybywać nauczycieli. Nastąpiła specjalizacja kadry pedagogicznej w obrębie nauczanych przedmiotów. W 1958r. został oddany do użytku pawilon z trzema salami lekcyjnymi.

W 1967 r. na emeryturę odszedł Kazimierz Bukowski i funkcję kierownika przejął Bronisław Borowiak. W tym okresie została wybudowana kotłownia centralnego ogrzewania oraz toalety. Od roku 1990 stanowisko dyrektora szkoły objęła Jadwiga Michalak. Rok 1999 przyniósł kolejne poważne zmiany. Nastąpiła likwidacja szkoły filialnej w Samołężu. Wybudowany został trzeci pawilon, w którym mieści się oddział przedszkolny i sala komputerowa. W roku 2007 na emeryturę przeszła Jadwiga Michalak i dyrektorem szkoły została Anna Sarbak.

Dnia 28 maja 2010r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Arkadego Fiedlera i wręczenia jej sztandaru.