Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2715891 razy.
Autor : Anna Sarbak
Dodano : 2018-06-21 09:32:02

WYNIKI KONKURSÓW - NAJLEPSZY UCZEŃ - NAJLEPSZY SPORTOWIEC

Informuję, że dnia 14 czerwca br. zostały podsumowane dwa konkursy na ,, Najlepszego Ucznia" i ,, Najlepszego Sportowca" Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi. Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków złożonych przez wychowawców klas i podliczeniu zebranych punktów - Rada Pedagogiczna przyznała tytuł i wytypowała do nagród ufundowanych przez Radę Rodziców trzech Najlepszych Uczniów naszej szkoły , którzy zgodnie z regulaminem konkursu zdobyli najwięcej punktów. Są to : Kamil Guziak, Natalia Rusin i Dominik Stańko. Tytuł ,, Najlepszego Sportowca" Rada przyznała : Gracjanowi Rezler, Nicoli Białek i Karolowi Kwaśnemu. Do Nagrody Burmistrza wytypowanych zostało dwóch uczniów , którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole - 6,0 i odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych. Są to : Maciej Tomczak i Stanisław Michalski. Wręczenie nagród i statuetek odbędzie się w dniu 22 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Gratulujemy sukcesu.

Wróć do strony głównej...