Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1749146 razy.
INFORMACJE O SZKOLE
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi to miejsce przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Szkoła stwarza uczniom bardzo dobre warunki rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów.

W naszej szkole uczy się 231 uczniów w 5 oddziałach edukacji wczesnoszkolnej, 6 klasach IV –VI oraz 1 oddziale przedszkolnym. W szkole zatrudnionych jest 22 wykwalifikowanych nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

Każde dziecko może korzystać z zajęć pozalekcyjnych w ramach istniejących w szkole różnych kół zainteresowań np. : kółka tanecznego, flażoletowego, ekologicznego, informatycznego oraz zajęć sportowych. W szkole realizujemy projekty edukacyjne np., „Sosnowym szlakiem”, „Śnieżnobiały uśmiech”, „Cztery pory Puszczy Noteckiej”, „Ziemniaczane Święto”, „Jestem kronikarzem swojej rodziny”, „Zwiedzamy lokalne miejsca pamięci narodowej”, „Przewodnik turystyczny po gminie Wronki”, „Rodzinne spotkania”, „Dary naszych pól, lasów i ogrodów”…

W tradycję naszej szkoły wpisały się uroczystości takie jak: ,,Pasowanie uczniów klas pierwszych”, ,,Święto pieczonego ziemniaka”, „Andrzejki”, ,,Wigilie klasowe”, ,, Jasełka”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Matki”, uroczyste pożegnanie absolwentów…

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych z powodzeniem startują w międzyszkolnych zawodach . Organizujemy liczne wyjazdy do kina, teatru, do muzeów, na basen, wycieczki szkolne. Uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na pomoc: pedagoga, logopedy i higienistki. W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne korekcyjno- kompensacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze. Dzięki tym działaniom uczeń ma szansę prawidłowego, wszechstronnego rozwoju.

Dobra praca szkoły przekłada się na osiągnięcia dydaktyczne. Uczniowie nasi osiągają bardzo dobre wyniki ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności na zakończenie klasy szóstej. Potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy dydaktyczno wychowawczej są sukcesy w konkursach przedmiotowych na poziomie powiatu oraz liczne zwycięstwa w zawodach sportowych.

W szkole znajduje się :
- nowoczesna pracownia multimedialna;
- biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym;
- 5 klasopracowni nauczania zintegrowanego;
- sala oddziału przedszkolnego;
- pracownia przyrody;
- sale lekcyjne klas IV-VI;
- boisko sportowe ;
- plac zabaw
- świetlica;

Każda klasopracownia wyposażona jest w niezbędne do nauki danego przedmiotu pomoce dydaktyczne.