Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2018003 razy.
SZTANDAR SZKOŁY
Sztandar szkoły został ufundowany dzięki przychylności Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz wielu firm i osób prywatnych będących przyjaciółmi szkoły. Został przekazany na ręce dyrektora szkoły w dniu nadania imienia szkole – 28 maja 2010 roku.


Projekt komputerowy sztandaru oraz logo wykonała absolwentka naszej szkoły Joanna Sarbak, pomysłodawcami były p. Maria Gierak i p. Anna Sarbak. Sztandar został wyhaftowany w Pracowni Haftu Artystycznego w Suchym Lesie przez panią Dorotę Strożewską.

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100 cm na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami,drzewiec o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.


Rewers jest biało-czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe w czerwonej tarczy. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.


Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad Polską, jak błękit mórz i oceanów świata, które przemierzał nasz patron. W środkowej części znajduje się logo naszej szkoły wyszyta srebrną nicią księga, indiańskie pióro oraz złote słońce Majów, w które wpisana jest kula ziemska. W górnej części znajduje się nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa , a pod księgą widnieje napis im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi

Wygląd sztandaru nawiązuje do podróży, które są źródłem wiedzy o mieszkańcach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na całym świecie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.