Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 2017881 razy.
UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA
Arkady Fiedler patronem naszej szkoły
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi było nadanie jej imienia Arkadego Fiedlera i wręczenie sztandaru.

Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość miała miejsce 28 maja 2010r. O godzinie 10.00 cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół , a następnie odśpiewania Hymnu Państwowego.

Dyrektor szkoły pani Anna Sarbak powitała przybyłych gości i zapoznała obecnych ze 184 - letnią historią szkoły oraz sylwetką jej patrona – Arkadego Fiedlera – pisarza, podróżnika, Wielkopolanina. Uczennice klas szóstych przedstawiły prezentację multimedialną o życiu i twórczości patrona.


Następnie Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, pan Ryszard Firlet odczytał Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie nadania szkole imienia Arkadego Fiedlera i wręczył dyrektorowi dokument.

Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się przekazanie Sztandaru Szkoły. Sztandar został wprowadzony przez poczet rodziców, a następnie ksiądz proboszcz Maciej Kubiak dokonał jego poświęcenia.

Przewodniczący Rady Rodziców, pan Bogusław Świniarski odczytał Akt Fundacji Sztandaru , a następnie fundatorzy i honorowi goście wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru i złożyli swoje podpisy pod aktem. Sztandar szkoły został ufundowany dzięki przychylności Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i wielu przyjaciół szkoły.

Nadszedł moment, na który czekała z niecierpliwością cała społeczność szkolna. Poczet rodziców przekazał sztandar na ręce dyrektora szkoły. W tej uroczystej chwili pani dyrektor ucałowała sztandar i wręczyła go uczniom. W imieniu uczniów sztandar przyjęli i złożyli ślubowanie: Kamil Kwaśny, Anna Kaźmierczak i Weronika Piechowiak. Następnie uczniowie dokonali prezentacji sztandaru.


W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście : Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, pan Mirosław Wieczór, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, pan Ryszard Firlet, pani Renata Dziamska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przyborowie, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Kazimiera Nowak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia, pan Maciej Strawa oraz pani Grażyna Kopras – Gromadzińska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1we Wronkach. Następnie został odczytany list i życzenia od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Walkowiak. Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani pracownicy szkoły. W ich imieniu pani Krystyna Jarzyna złożyła gratulacje i życzenia oraz podzieliła się refleksjami dotyczącymi pracy w naszej szkole.


Po odprowadzeniu sztandarów odbyła się część artystyczna. Głównym przesłaniem zaprezentowanego montażu słowno – muzycznego ,, Świat mnie wabił” było przybliżenie barwnej sylwetki oraz dorobku patrona szkoły, w szczególności jego podróży. Oprawa muzyczna, ciekawa choreografia, piękne stroje dodawały splendoru przedstawieniu. Młodzi adepci sztuki dołożyli wszelkich starań, aby nasza uroczystość zapadła w pamięci i sercach wszystkich uczestników.


Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim osobom, dzięki którym uroczystość mogła się odbyć, za pomoc , życzliwość i wsparcie , a zaproszonym gościom za przybycie oraz życzenia i zaprosiła wszystkich na dalsze obchody do budynku szkoły.

Doniosłym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki, pana Ryszarda Firleta i dyrektor szkoły, panią Annę Sarbak. Po tej ceremonii goście udali się na miejsce gdzie został zasadzony ,,Dąb Arkady” – drzewko zasadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia, pan Maciej Strawa razem z panią dyrektor.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy zatytułowanej : „ Świat mnie wabił”. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią szkoły, życiorysem i dorobkiem naszego patrona, obejrzeć fotografie z różnych okresów jego życia oraz podziwiać zgromadzone eksponaty z różnych stron świata – maski, instrumenty i prace wychowanków.


Goście upamiętnili swój pobyt poprzez wpisanie się do księgi pamiątkowej. Na zakończenie pani, dyrektor szkoły podziękowała przybyłym gościom oraz całej społeczności szkolnej i zaprosiła na okolicznościowy poczęstunek.

Nadanie imienia szkole było historycznym świętem, które zapamiętamy na długo.